جری استولر

 

 

   کمپانی استولر امريكا، واقع در شهر هيوستون ايالت تگزاس  آمریکا، بعنوان يك شرکت پيشرو در توسعه و فروش محصولات بهبود دهنده رشد گياهی در جهان شناخته مي شود. اين شرکت در بيش از 50 کشور دنيا داراي نمايندگي هاي فعال می باشد که علاوه بر فروش محصولات، در زمينه ي تحقيقات و  توسعه محصولات متنوع استولر فعالیت دارند. فعاليت بين المللي کمپاني استولر، سبب گرديده است که اين شرکت، بعنوان شرکتي پيشرو Stoller Enterprises, Inc شناخته شود.  

   جري استولر، موسس و مدير ارشد اجرايي، اين شرکت را در سال 1970 ميلادي بنا نهاد. سنگ بناي اين شرکت تجربه ي 400 ساله ي جري استولر در زمينه ي کشاورزي و تغذيه گياهی بود. ماموريت وي، انجام پروژه هاي تحقیقاتی در سراسر دنيا و تقريبا بر روی تمامي محصولات کشاورزي بوده است. علاوه بر بهبود دهنده های رشد گياه، کمپاني استولر خط توليد کاملی از کودهاي ماکرو و میکرو را داراست. استولر و تیم تحقیقاتی او در سراسر دنیا با شناخت کامل پتانسيل ژنتيكي گياهان،  سعی در بهبود رشد و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارد. در این راستا محققان به کمک کاربرد متنوع محصولات مختلف و تضمین بالانس هورموني و استفاده حداکثری از پتانسیل ژنتیکی گياه، تولید گياهاني سالم تر و پربارتر را هدف قرار داده اند، که توانايي مقابله ي بهتری با استرس ها، افات و بیماریهای گیاهی را داراست. 

   در سال 1998 جري استولر از طرف جامعه باغباني امريكا به عنوان کارآفرين برتر منطقه جنوب غرب آمریکا برگزيده شد و به عنوان يكي از اعضاي هيئت مديره موسسه کود نيز انتخاب گرديد. او به صورت فعال در جامعه کشاورزي امريكا، جامعه ي علوم زراعي امريكا و جامعه ي خاکشناسي امريكا نقش دارد.